Organizační pokyny - IDIF - kurzy a digitální fotografie

Organizační pokyny

Organizační pokyny k účasti na kurzech společnosti IDIF Education s.r.o. (dále jen „IDIF")

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky na www.idif.cz vyjadřujete souhlas s těmito níže uvedenými organizačními pokyny platnými dnem uveřejnění.

Preambule:
Vymezení pojmů:
1.    Kurz - služba, kterou nabízí IDIF v rámci své činnosti (kurzy, dílny, workshopy, rekvalifikace....)
2.    IDIF - (dále v textu též „pořadatel") pořadatel kurzů, pronajímatel ateliérů
3.    Objednatel (dále v textu též „účastník, zákazník, klient") - osoba, která si objednává kurz, který pořádá IDIF
4.    Systém IDIF - internetová aplikace na adrese www.idif.cz , jejímž prostřednictvím IDIF nabízí své služby a objednatel si je jejím prostřednictvím může objednat

 

I. Rezervační podmínky
A)    Objednání kurzů probíhá ve čtyřech krocích:
1.    Odeslání objednávky z formuláře na www.idif.cz
2.    Výzva k úhradě - (popis viz níže)
3.    Úhrada
4.    Potvrzení rezervace

B)    Popis jednotlivých kroků:
1.    Po vybrání kurzu na www.idif.cz  a vyplnění povinných údajů odešlete v automatizovaném systému IDIF objednávku zvoleného kurzu.
2.    Po odeslání objednávky Vám systém IDIF obratem odešle výzvu k úhradě (zálohovou fakturu) objednaného kurzu. Vaše objednané místo na kurzu se tak dostává do stadia předrezervace, kdy systém IDIF vyčkává od banky (bankovní účet IDIF s.r.o.) potvrzení úhrady dle výzvy, kterou Vám odeslal.
3.    Provedení úhrady (připsání částky na bankovní účet IDIF s.r.o.) za vybraný kurz s uvedením správného variabilního symbolu (dle výzvy k úhradě - zálohové faktury) je v řádu minut spárováno s Vaší objednávkou a systém IDIF Vám tímto okamžikem rezervuje Vaše místo na kurzu.
4.    Zároveň s potvrzením úhrady viz výše Vám systém IDIF Vaši rezervaci písemně elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce potvrdí. Tím je zcela dokončena rezervace a Vy se můžete těšit na objednaný kurz.
Tento postup odstraní nevyužité rezervace a umožní skutečným zájemcům o kurzy získat na nich místa. Znamená to, že případné opožděné úhrady nezajistí IDIF objednateli místo na kurzu. Rychlá úhrada tak zvyšuje šanci na rychlou rezervaci místa na vybraném kurzu.

II. Platební podmínky
1.    Kurzy jsou splatné vždy nejpozději v den jejich konání na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou, platební kartou on-line, či platbou v hotovosti na recepci IDIFu.
2.    V případě neuhrazení kurzovného ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce.


III. Platby bankovním převodem
1.    Zálohová faktura, v podobě elektronické výzvy, je zasílána po objednání kurzu elektronickou poštou. Na základě obdržených údajů k platbě posílá účastník kurzovné bankovním převodem.

IV. Platby v hotovosti
1.    V případě platby v hotovosti na místě, nejpozději v den konání kurzu, je nutné předem informovat sekretariát IDIFu, nejlépe na tel. +420 723 917 419 nebo na email . Takový postup však negarantuje volné místo na kurzu, jelikož infosystém IDIF neregistruje provedenou úhradu a tedy neprovádí rezervaci a tak je možné, že odkladem úhrady bude vyčerpána plná kapacita míst na kurzu.

V. Platby on-line
1.    Upozorňujeme, že při platbě kartou přes on-line terminál nelze uplatňovat individuální slevy.
2.    Dárkové certifikáty lze uplatnit pouze při platbě bankovním převodem.

VI. Splatnost kurzovného
1.    Standardní doba splatnosti kurzovného činí 3 dny od odeslání výzvy k platbě (posílané do druhého dne od objednání kurzu). Po tuto dobu je objednávka ve stavu předrezervace dle čl. I, pís. B), odst. 2. místa na kurzu.
2.    Kurzy jsou pořádány v malých skupinách s omezenou kapacitou (max. 12 lidí - viz informace u jednotlivých kurzů), proto je čas rezervace (tj. doba splatnosti) časově omezena na 3 dny.
3.    V případě neuhrazení kurzovného v době splatnosti pošle systém IDIF účastníkovi upozornění na neobdržení platby, a pokud nebude platba ani poté obratem na účet připsána, jsme bohužel v případě většiny kurzů nuceni registraci zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce.

VII. Storno podmínky
1.    Při zrušení objednávky do 30 dnů před datem konání kurzu se neúčtuje žádný storno poplatek a uhrazené kurzovné je vráceno v plné výši.
2.    Při zrušení objednávky do 10-29 dnů před kurzem činí storno poplatek 20%,
3.    Poté činí stornopoplatek 100% z ceny kurzu.
4.    Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného.
5.    Storno je platné pouze v případě vyúčtování ze strany IDIFu!
6.    Nedostane-li objednatel obratem potvrzení o doručení zaslaného e-mailu, kterým svou účast na objednaném a uhrazeném kurzu ruší, je povinen kontaktovat IDIF telefonicky a ověřit, zda e-mail dorazil v pořádku.
7.    V případě zrušení objednávky 9 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu.

8.    Storno podmínky se vztahují i na dárkové poukazy čerpané k úhradě ceny kurzu.

9.    Zaplacené kurzovné je však přenosné - účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka. O této skutečnosti musí účastník informovat IDIF nejpozději 2 dny před termínem konání kurzu.


VIII. Slevy a bonusy
1.    IDIF nabízí prodej kurzů formou dárkových certifikátů a to na konkrétní kurzy z nabídky s uvedením konkrétního termínu konání.
2.    Prodej dárkových certifikátů je možné realizovat prostřednictvím on-line objednávky v systému IDIF, případně osobním odběrem na recepci firmy IDIF Education s.r.o.
3.    Platnost dárkových certifikátů je omezena na 4 měsíce od jejich vydání.
4.    Dárkové certifikáty jsou označeny kódy.
5.    Při objednávání kurzu s využitím dárkového certifikátu je nutné uvést kód dárkového certifikátu v objednávce a doplnit jméno a příjmení, na které má být dárkový certifikát vystaven. Dodatečné změny či opravy dárkových certifikátů jsou zpoplatněny částkou 100,- Kč.


IX. Organizační změny
1.    Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.
2.    Všechny případné změny budou neprodleně uvedeny u popisu kurzu.
3.    Všichni objednatelé, kteří mají potvrzenou rezervaci na zrušený kurz, budou písemně informováni prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávce.
4.    V případě zrušení kurzu mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného na základě potvrzeného dobropisu doručeného poštou na naši adresu. Splatnost dobropisu je 30 dnů od data potvrzení. O zrušení kurzu jsou přihlášení účastníci informováni výhradně písemně prostřednictvím e-mailu, který uvedli v objednávce.

 

X. Informační povinnost

1.    Objednatel uvedením svého kontaktního e-mailu potvrzuje svůj požadavek o poskytnutí

       aktuálních informací o pořadatelem pořádaných kurzech prostřednictvím elektronické pošty.

2.    IDIF je povinen odesílat aktuální informace o pořádaných kurzech na kontaktní e-mail

       objednatele v souladu s požadavky objednatele v čl. X, odst.1 těchto organizačních pokynů a

       zavazuje se tuto informační povinnost pravidelně plnit.

3.    Pro splnění výše uvedeného souhlasí objednatel se zařazením svého kontaktního e-mailu do

       databáze účastníků kurzů, kterým je IDIF povinen zasílat aktuální informace o pořádaných

       kurzech.

4.    Tento závazek pořadatele je možné zrušit písemným odvoláním požadavku objednatele

       uvedeného v čl. X, odst.1 těchto organizačních pokynů a to prostřednictvím elektronické pošty

       z e-mailové schránky uvedené v registraci systému IDIF.


XI. Odpovědnost za ztráty majetku
1.    Účastníci kurzu jsou povinni dohlížet si na všechen svůj majetek v průběhu kurzu a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru (zejména např. v polední pauze).
2.    Pořadatel kurzů neručí za ztráty.

 

XII. Organizační a provozní zásady

1.    Pro klidný a bezpečný průběh kurzu je zakázána konzumace alkoholu a omamných látek. Důvodem je především ochrana ostatních účastníků kurzu. Porušení této zásady je důvodem k vyloučení účastníka z kurzu, případně nevpuštění účastníka na kurz.


V Praze dne 1.1.2012

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný

Nejbližší kurzy PRAHA
Nejbližší kurzy BRNO
Nejbližší kurzy LIBEREC
Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: